PROJEKTI I AKTIVNOSTI

Hronološki prikaz  značajni aktivnosti i projekata udruženja po godinama od osnivanja

 

 

2021 godiNA

 

Zima  2021 – aktivno učešće u projektu TZ SBK “Safe tourism” na Vlašiću

Proljeće – ljeto 2021 učesnici kampanje “Budi mudar spasi Ugar” protiv gradnje MHE u gornjem  toku rijeke Ugar

Zima – jesen 2021 Kontinuirana eko kampanja “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja”

Septembar 2021 Prenos upravljanja noridjsko biciklističke staze na Kukotnici preduzeću SRC Vlašić

Decembar 2021 Podrška otvorenju zimske sezone na Vlašiću

 

 

 

2020 godina

Januar – decembar 2020. aktivno učešće kao član NVO sektora u kantonalnom odboru za razvoj- KOR SBK  i izradi integralne strategije razvoja SBK

April 2020 Proljetni monitoring  botaničke staze Kukotnica- Vlašić

Juni 2020 Unapređenje paintball poligona na Kukotnici (saradnja sa preduzećem Winter d.o.o.)

August 2020 Partner u projektu identificiranja i mapiranje divljih  deponija smeća na općini Travnik (nosioc projekta asocijacija privatnih šumoposjednika SBK)

Septembar  2020 – aktivno učešće u projektu TZ SBK “Safe tourism” na Vlašiću

Oktobar 2020 Jesenji monitoring  botaničke staze Kukotnica- Vlašić

Decembar 2020 Podrška zvaničnom otvorenju zimske sezone na Vlašiću za SBK

Decembar 2020 Podrška uspostavljanju i radu sezonske ambulante na Vlašiću

 

 

 

2019 godina

 

Od  januara 2019. aktivno učešće kao član NVO sektora u kantonalnom odboru za razvoj- KOR SBK

April 2019 Proljetni monitoring  botaničke staze Kukotnica- Vlašić

April 2019 Aktivnosti i podrška projektima TZ SBK na općini Travnik

Maj 2019 Proljetno čišćenje i skupljanje smeća nordijsko biciklističke staze Kukotnica – Vlašić

August 2019 Potpisan sporazum o saradnji sa asocijacijom privatnih šumoposjednika SBK

Oktobar 2019 – Jesenji monitoring botaničke staze

Novembar 2019 Podrška zvaničnom otvorenju zimske sezone na Vlašiću za SBK

Novembar -decembar 2019 partner u projektu mapiranja planinarskih staza na Vlašiću

 

 

 

2018 godina

 

Januar 2018 – nastavak eko kampanje “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja -OKRENI LIST !”

Januar – august 2018 – nastavak aktivnog učešća u izradi i  procedurama usvajanja  strategije razvoja turizma općine Travnik kao zvaničnog razvojnog dokumenta

Maj 2018 – proljetni monitoring  botaničke staze Kukotnica -. Vlašić

Septembar 2018 – Podrška projektu pošumljavanja škole Helen Doron u sklopu rekreativne zone Kukotnica – Vlašić (botanička staza)

Novembar 2019 – Jesenji monitoring botaničke staze

Decembar 2018 Podrška zvaničnom otvorenju zimske sezone na Vlašiću za SBK

 

 

 

2017 godina

 

Mart – maj 2017 – aktivnosti povodom mjeseca čistoće na Vlašiću (april i maj)

Mart 2017 – nastavak eko kampanje “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja -OKRENI LIST !”

Januar – oktobar 2017 – nastavak aktivnog učešća u izradi strategije razvoja turizma općine Travnik

Oktobar -novembar 2017 -uređenje rekreativne zone Kukotnica (aktivnosti pred zimsku sezonu na Vlašiću)

Novembar 2017 – monitoring i uređenje botaničke staze Kukotnica -. Vlašić

Novembar -decembar 2017 – podrška otvorenju zimske turističke sezone na Vlašiću i promocija destinacije

Decembar 2017 – podrška kroz aktivnosti u  uvođenju sezonske ambulante na Babanovcu  (Vlašić)

 

 

 2016 godina

 

Januar -mart 2016 – nastavak eko kampanje “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja -OKRENI LIST !”

Mart – maj 2016 – projekt “Botaničko – edukativna staza” na Kukotnici (Vlašić)

April 2016 – proljetno čišćenje i uređenje nordijsko-biciklističke staze na Kukotnici (Vlašić)

April 2016 – dopuna markacije u rekreativnoj zoni Kukotnica ( Vlašić)

Juni  2016 – monitoring botaničke staze Kukotnica – Vlašić

August 2016 – redovno održavanje i uređenje rekreativne zone Kukotnica -Vlašić

Oktobar – novembar 2016 –  zimske pripreme nordijsko -biciklističke staze na  Kukotnici – Vlašić

Oktobar – decembar 2016 – podrška u tehničkoj organizaciji  otvorenja zimske sezone SBK i projekta Shankanja (Sol azur&Buenavista) na Vlašiću.

Novembar 2016 – izabrani u tim za izradu strategije razvoja turizma općine Travnik

Novembar 2016 – monitoring botaničke staze Kukotnica – Vlašić, uređenje i pripreme za zimu

Decembar 2016 – podrška kroz aktivnosti u  uvođenju sezonske ambulante na Babanovcu  (Vlašić)

 


 

 

 2015 godina

 

Februar – decembar 2015 – koordinacija sastanaka privatnog sektora sa Vlašića, TZ SBK i općine Travnik (javnog sektora) u cilju rješavanja problema i unapređenja turizma na Vlašiću.

Mart -novembar 2015 – kontinuirana kampanja “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja” putem web portala i društvenih mreža.

Februar – mart 2015 – izrada turističko propagandni materijala općine Travnik (mapa grada Travnik, Travnički ćevapi i biciklizam Vlašić).

Mart 2015 – učešće u obilježavanju dana općine Travnik sa partnerima sa promocijom turističkih materijala u saradnji sa TZ SBK.

Januar – novembar 2015 –  učešće u izradi Strategije razvoja SBK 2016 – 2020 kao član NVO sektora (kantonalni odbor za razvoj- KOR).

Mart- Juni 2015 – završetak projekta “Turistička valorizacija nordijsko-biciklističke staze Kukotnica” 2014.

Maj 2015 – čišćenje rekreativne zone Kukotnica u cilju priprema za ljetnu turističku sezonu na Vlašiću.

Novembar-decembar 2015 – koordinacija oko uvođenja i funkcionisanja sezonske ambulante  na Babanovcu (zimska sezona 2015/2016).

Novembar 2015 – početak projekta “Turistička valorizacija nordijsko-biciklističke staze Kukotnica faza II”.

Novembar 2015. početak projekta “Botaničko – edukativna staza” na Kukotnici (Vlašić)

Oktobar – decembar 2015 – podrška u tehničkoj organizaciji  otvorenja zimske sezone SBK i projekta Shankanja (Sol azur&Buenavista) na Vlašiću.

Novembar – decembar 2015 – zimske pripreme za nordijske sportove na nordijsko/biciklistickoj stazi na Vlašiću.

Decembar 2015 – početak eko kampanje “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja” – OKRENI LIST !

 

 2014 godina

 

Februar – decembar 2014 – koordinacija sastanaka privatnog sektora sa Vlašića, TZ SBK i općine Travnik u cilju rješavanja problema i unapređenja turizma na Vlašiću.

Mart -septembar  2014 – inicijativa za uvođenje web kamere BH Telecoma (Babanovac) i posebnog kanala Vlašić sa kabl operaterom MOJA TV.

Mart -novembar 2014 – kontinuirana kampanja “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja” putem web portala i društvenih mreža.

Mart 2014 – učešće u obilježavanju dana općine Travnik sa partnerima.

Od juna 2014 –  učešće u izradi Strategije razvoja SBK 2016 – 2020 kao član NVO sektora (kantonalni odbor za razvoj- KOR).

Jun – jul 2014 – uređenje nordijsko-biciklističke staze Kukotnica od elementarnih nepogoda (rasklanjanje ruševnih stabala po stazi).

Oktobar 2014 – prezentacija privatni smještaj u SBK kao potencijal razvoja turizma (općina Travnik, TZ SBK, ministarstvo privrede SBK i privrednici sa Vlašića).

Novembar 2014 – početak projekta “Turistička valorizacija nordijsko-biciklističke staze Kukotnica”.

Oktobar-decembar 2014 – koordinacija oko uvođenja i funkcionisanja sezonske ambulante  na Babanovcu (zimska sezona 2014/2015).

Oktobar – decembar 2014 – podrška u tehničkoj organizaciji  otvorenja zimske sezone SBK i projekta Shankanja (Sol azur&Buenavista) na Vlašiću.

Novembar – decembar 2014 – zimske pripreme za nordijske sportove na nordijsko/biciklistickoj stazi na Vlašiću.

Novembar 2014 – početak projekta izrade seta turističko propagandnog materijala za općinu Travnik 2015.g.

 

 2013 godina


Januar 2013. – definisanje plana aktivnosti za 2013.g. i projekta “Vlašić naš biser 2013”.g.

April 2013.- obezbjeđeno 1800 sadnica četinara vlasnicima objekata na Vlašiću u cilju uređenje okoliša (tradicionalna aktivnost).

Juni 2013 – potpisivanje Ugovora sa općinom Travnik o upravljanju nordijsko/biciklistickom stazom na Kukotnici (Vlasic).

Juni 2013 – izrada promo materijala o stazi, prezentacija projekta,radionice, informisanje javnosti i zainteresiranih aktera  o nordijsko/biciklistickoj stazi na Vlasicu (Ugovor sa opcinom I regija Piemonte – izvještaj posebno dostavljen).

Juli – oktobar 2013 – izbor najljepsih uredjenih vikendica na Vlasickom platou i izrada promo filma predstavljanje filma na društvenim mrežama.

Juli- novembar 2013 – obogacavicanje sadrzaja na nordisjko/biciklistickoj stazi i odrzavanje iste (postavljanje klupa, odmorista,  te markacija prostora sa Babanovca putem panoa I manjih usmjeravajućih stelica).

Septembar 2013 – podrska projektu Adventure fest 2013 (poligon za revijalnu utrku prostor nordijsko bicikl. staze).

Septembar – novembar 2013 – ucesce u lobiranju za postavljanje saobracajne i turisticke signalizacije za Babanovac na raskrsnici u Turbetu.

Novembar – decembar 2013 – tehnicki organizator u projektu “Shankanje” BH turoperatora “Sol Azur&Buenavista”, odnosno, otvaranja zimske sezone.

Novembar – decembar 2013 – zimske pripreme za nordijske sportove na nordijsko/biciklsistickoj stazi na Vlasicu sa partnerima (nabavka I izrada nastavka za pravljenje nordijskih tragova, priprema staze sa skuterima).

Decembar 2013 – koordinacija na uspostavljanju i funkcionisanju sezonske ambulante na Babanovcu.

 

 2012 godina

 

Januar – nastavak aktivnosti iz 2011.g. projekti “Vlašićka šetnica” (segment koncepta “Novi doživljaj Vlašića” i projekt “Kllimatsko – turistička šuma na Vlašiću”).

Januar – februar 2012. – definisanje plana aktivnosti za 2012.g. i projekta “Vlašić naš biser 2012” .

Mart-april 2012.g. Poziv vlasnicima objekata na Vlašiću za obezbjeđenje sadnica četinara i nabavka preko 2500 sadnica .

April 2012.g. Potpisan memorandum o saradnji sa društvom prijatelja prirode “Eko Element” iz Bugojna na realizaciji projekta ekološke radionice za učenike osnovne škole na području općine Travnik.

26.05.2012. – Uspješno provedana akcija uređenja Babanovca u sklopu projekta “Vlašić naš biser 2012”.

Septembar-novembar 2012. eko kampanje “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja”, putem displeja u centru grada.

17.09.2012. – Akcija uređenja Babanovca, nastavak aktivnosti kroz projekt Vlašić naš biser – ekološku kampanju i aktivnosti “Sačuvajmo okoliš bez okolišanja”.

Novembar – decembar 2012 – Inicijativa, koordinacija i organizacija  u funkcionisanju sezonske ambulante na Babanovcu (Vlašić).

Decembar 2012 – aktivnosti i podrška u organizaciji “Šankanja” na Vlašiću (Sol azur& Buena vista).

Decembar 2012 – aktivnosti u organizaciji zabavnog programa za Novu godinu u saradnji sa udruženjem “Krug”.

 

2011 godina

 

 Januar – nastavak aktivnosti iz 2010.g. projekti “Vlašićka šetnica” (segment koncepta “Novi doživljaj Vlašića” i projekt “Kllimatsko – turistička šuma na Vlašiću”.

Januar- mart 2011. – učestvovali u timu i realizirali  pripremu javnog poziva za izradu master plana razvoja Vlašića, koji je objavljen u martu 2011.

Januar – februar 2011. – definisanje plana aktivnosti za 2011.g. i projekta “Vlašić naš biser 2011” .

Januar – mart 2011. – Aktivno učešće u kreiranju draft dokumenta  Strategije razvoja turizma općine Travnik 2011 – 2015.

21.02.2011 – izradili reprezentativni baner općine Travnik.

Februar 2011. – izradili 2000 kom. prospekt  koji turistički promoviše općinu Travnik na temu travnički ćevapi sa geslom “Okusi Travnik”.

25.02.2011.g. Poziv vlasnicima objekata na Vlašiću za obezbjeđenje sadnica četinara “povodom međunarodne godine šuma 2011”.

Od 07.04. do 09.04.2011.g. u sklopu projekta “Vlašić naš biser 2011” udruženje “Vlašić planet života” iz Travnika je markiralo pješačku stazu u dužini od 4 km, te postavilo 12 novih klupa na širem području Babanovca (Vlašić) sa ciljem poboljšanja turističke infrastrukture.

14.04.2011.g. obezbjeđeno 2000 sadnica četinara po naruđbi vlasnika objekata na Vlašiću (poziv objavljen 25.02.2011.g.) koji će sadnjom istih unaprijediti svoje okoliše i oplemeniti prirodno nasljeđe šireg područja Babanovca. Ova aktivnost je realizirana povodom “Međunarodne godine šuma 2011”.

21 i 22.05.2011.g.  akcija čišćenja i uređenja Babanovca (mali jubilej – 5 godina).

25.05.2011.g. završili prvu fazu projekta turističko – ekološke šume na Vlašiću (klimatska šuma) uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

24 – 26.06.201.g. veoma uspješno učestvovali u realizaciji 7. Sportskih susreta BH Telecoma na Vašiću u kojem je učestvovalo preko 300 sportista u 7 sportskih i takmičarskih disicplina.

 25.06.2011.g. u sklopu 7. sportskih susreta BH Telecoma na Vlašiću u saradnji sa savezom Organsko F BiH organizirali sajam organskih proizvođaća gdje je učestvovalo preko 20 izlagača uz posjetu od više stotina osoba.

 15 – 17.07. 2011.g. učestvali  u organizaciji prvog ADVENTURE FEST VLAŠIĆ 2011.

19.09.2011. Potpisan memorandum o saradnji sa Centrom za edukaciju mladih (CEM) i UG “Tolerancija” u cilju razvijanja demokratskih procesa rješavanja problema i odlučivanja na lokalnom nivou, promociji i uspostavljanju dijaloga saradnje vladinog, nevladinog i poslovnog sektora u rješavanju pitanja/problema od zajedničkog interesa za sve građane i članove zajednice.

Septembar – novembar 2011. U saradnji sa partnerima mapirali i markirali smo preko 70 km prvih biciklističkih staza na Vlašiću.

15.12.2011. Učestvovali u manifestaciji “Međunarodna godina šuma” u organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo SBK, udruženja “Baština” i foto kluba “Fot”.

31.12.2011. Sa partnerima uspješno organizirali doček Nove godine na otvorenom na Vlašiću.

 

 2010 godina

 

Februar 2010.g. Aktivno učešće u javnim rasprava za dodjelu koncesija na području Vlašića.

10.03.2010. Definisanje aktivnosti u cilju unapređenja i zaštite prirodnog nasljeđa, te poboljšanja sadržaja i vanpansionske ponude na Vlašiću.

18.03.2010. Nacrt Odluke o komunalnom redu za područje Vlašića na OV Travnik.

13 – 20.03.2010. Studjsko putovanje u Njemačku u organizaciji GTZa u cilju upoznavanja, te mogućnostima  primjene turističkih i eko trendova Njemačke u BiH.

26.03.02010. Implementirali projekt postavljanja rekreativnih sadržaja za djecu na centralnom platou Babanovca, povodom prvog dana proljeća i četvrte godišnjice rada udruženja, uz podršku Općine Travnik i Fabrike duhana Sarajevo.

31.03.2010. Izdali prospekt grada Travnika sa mapom i tekstom o Travniku preveden na 9 stranih jezika. Realizaciju projekta podržali općina Travnik i partneri udruženja.

25.04.2010. Povodom dana Planete realizovana akcija pošumljavanja u urbanom području Babanovca gdje je posađeno 1070 sadnica četinara.

 27.04.2010.g. Učestvovali na seminaru “Turistički potencijali šuma u funkciji razvoja lokalne zajednice” u organizaciji Holandske organizacije za razvoj SNV.

18.05.2010. Učešće u definisanju projektnog zadatka master plana Vlašić (definisana konačna verzija projektnog zadatka za izradu master plana Vlašić).

19.05.2010. Početak implementacije projekta postavljanja klupa i tabli sa eko porukama na području Babanovca uz podršku Fabrike duhana Sarajevo.

22.05.2010.  Tradicionalna akcija čišćenja na Babanovcu (Vlašić).

04.08.2010. Imenovani u komisiju za provođenje postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđaća za izradu “Master plana razvoja turizma na Vlašiću za područje općine Travnik”.

15.09.2010. Postavljene table sa eko porukama i table koje obilježavaju rekreativne sadržaje za djecu na Babanovcu.

25.10.2010. Potpisan sporazum o utvrđivanju međusobnih odnosa u realizaciji projekta “Novi doživljaj Vlašića” na Vlašiću između općine Travnik i udruženja “Vlašić planet života”.

 10.11.2010. Potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije za projekt “Novi doživljaj Vlašića – segment Vlašićka šetnica” između Holandske organizacije za razvoj. SNV i preduzeća za projektovanje i inžinjering u građevinarstvu Dom projekt d.o.o. iz Travnika.

24.11.2010. Usvojena Odluka o komunalnom redu za područje turističkog naselja Babanovac  i zooning plana Vlašić na OV općine Travnik.

od 01.12.2010. – Aktivno učešće u kreiranju i izradi strategije razvoja turizma na općini Travnik 2010 – 2015.

 14.12.2010. Obilježavanje međunarodnog Dana planina kroz promociju i druženje “Noć Vlašić planet života”.

 

 2009 godina

 

10.03.2009. u saradnji sa UniverzitetomApeironbili domaćini javne tribine organizacijeFondekoiz Sarajeva.

13.03.2009. održan prvi radni sastanak inicijativne grupe za izradu poslovnog (master) plana u Travniku na kojoj su prisustvovali: predstavnici ministarstava za privredu i prostornog uređenja, povratka i obnove SBK, predstavnici općine Travnik, direktor TZ SBK, predstavnik REZa, i pokretaći inicijative predsjednik udruženja Vlašić planet života i predstavnik Holandske vladine organizacije SNV.

17.03.2009.g. učestvovali i imali prezentaciju pod temomVoda kao osnova za razvoj turizmau sklopu manifestacije i obilježavanja Svjetskog dana voda koja se održala na Vlašiću u organizaciji Holandske vladine organizacije SNV.

23.5/24.05.2009. Masovna akcija čišćenja i uređenja zelenih površina na Babanovcu, već tradicionalna aktivnost sa velikim brojem aktera i učesnika.

od juna 2009 Aktivno učešće u upravljačkoj grupi za razvoj turizma na općini Travnik

maj/septembaraktivno učešće u izradi prijedloga nacrta pravilnika o komunalnom redu za područje koje obuhvata Zoning plan na Vlašiću i Babanovac.

24.09.2009. – učestvovali u pripremnom sastanku za izradu projektnog zadatka  turističkog master plana Vlašić, prisustvovao načelnik općine sa svojim pomoćnicima, te predstavnici Ministarstva privrede SBK resor turizma.

 

  2008 godina

 

 U januaru smo podržali izložbu fotografija mladog fotografa Adina Pinje.

 Izrada interaktivne web stranice www.vpz.ba.

 Podržali izložbu našeg člana Mušić Amera “Vlašić, planet života”.

 18.02.2008.g. Održan prvi inicijativni sastanak na temu sistematski razvoj turizma na Vlašiću kroz izradu poslovnog master plana sa Ministrom privrede SBK/KSB gosp. Makić Bajro.

 23.03.2008.g. realizirali aktivnost postavljanja 20 eko-korpi po šetalištima turističke zone Babanovca na Vlašiću u sklopu projekta “Vlašić naš biser”. Aktivnost smo realizirali  povodom  prvog dana proljeća i dvogodišnjice postojanja udruženja “Vlašić planet života”.

 13.04.2008. u cilju realizacije projekta “Vlašić naš biser” u saradnji sa šumarijom iz Turbeta učestvovali u pošumljavanju područja u blizini vodopada Ugrić na Vlašiću.

 17 i 18.05.2008. Organizirali i koordinirali masovniju akciju čišćenja, zatravljivanja i druženja na Babanovcu u sklopu projekta “Vlašić naš biser”.

Juli/novembar 2008. –  aktivnost odabira najuređenijih okoliša vikendica na Babanovcu – Vlašić u 2008.god.

Maj/novembar 2008. – izrada turističkog multimedijalnog DVD-a općine Travnik

11.12.2008. Obilježavanje Međunarnog dana planina kroz manifestaciju “Noć Vlašić planet života”.

31.12.2008. U saradnji sa udruženjem “Extra 2000” organizirali pred više hiljada turista doček Nove godine na otvorenom Babanovac (Vlašić).

 

  2007 godina

 

 U mjesecu maju smo uzeli učešće i podržali aktivnosti izrade elaborata sa kojim se proglašavaju šume posebnih namjena na području  izvorišta rijeke  Ugar na Vlašiću čiji je pokretač Kantonalna uprava za šumarstvo SBK i  Holandska organizacija SNV.

 U saradnji sa NVO «Rosa Brandis» i «Telecentar» organizovali 02.06.2007.g. masovniju akciju čišćenja platoa Babanovac na Vlašiću i postavili prvu izložbu fotografija o Vlašiću u Vlašićkoj kolibi.

 U junu izdali prvi  interaktivni CD grada Travnika autora Denisa Savića sa riznicom podataka o našem gradu.

 U junu mjesecu izdali prospekt grada Travnika sa mapom i tekstom o Travniku prevedenom na 9 stranih jezika u tiražu 10.000 kom.

 U saradnji sa Holandskom organizacijom SNV od novembra mjeseca akitvno radimo na incijativi izrade poslovnog/ master plana Vlašića.

 

2006 godina

 

Osnovano udruženje Vlašić planet života na prvi dan proljeća (21.03.2006.).

 Akitvno učešće u akciji čišćenja i uređenja djelova teritorije grada Travnika na dan planete Zemlje 22.04.2006.g.

 Pokrenuli emisije ekološkog sadržaja na radiju TNT.

 U augustu 2006.g. bili domaćini biciklističkoj turi kroz BiH «BICIKLIMA PROTIV OTPADA».

 Početkom novembra 2006.g. pristupili Europskom pokretu u BiH.

  Organizirali 31.12/01.01.2007.g. cjelodnevni program i  prvi doček Nove godine na otvorenom na platou Babanovca na Vlašiću uz prisustvo 5000 – 6000 hiljada posjetioca.