Eko kalendar

 

EKOLOŠKI KALENDAR

ZNAČAJNI DATUMI ZA EKOLOGIJU I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

 

02. februar – Međunarni dan vlažnih staništa
05. mart – Svjetski dan energetske efikasnosti
21. mart – Dan šuma
04. april – Dan zaštite na radu
07. april – Svjetski dan zdravlja
22. april – Dan planete Zemlje
10. maj – Dan ptica i drveća
15. maj – Međunarodni dan akcije za klimu
22. maj – Dan biodiverziteta
24. maj – Europski dan parkova
31. maj – Svjetski dan borbe protiv pušenja
05. jun – Dan zaštite životne sredine
08. jun – Svjetski dan okeana
17. jun – Svjetski dan borbe za plodno zemljište
18. jun – Svjetski dan sunca
11. jul – Svjetski dan stanovništva
11. septembar – Dan europske baštine
15. septembar – Svjetska akcija «Očistimo svijet»
16. septembar – Svjetski dan očuvanja ozonskog omotača
22. septembar – Svjetski dan bez automobila
03. oktobar – Međunarodni dan djece
04. oktobar – Svjetski dan zaštite životinja
06. oktobar – Svjetski dan staništa
11. oktobar – Dan posvećen smanjenju prirodnih katastrofa
17. oktobar – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
04. novembar – Dan klimatskih promjena
06. novembar – Međunarodni dan urbanih regija
20. novembar – Dan prava djece
10. oktobar – Dan ljudskih prava
11. decembar – Dan planina