O NAMA

DJELOVANJE I CILJEVI UDRUŽENJA «VLAŠIĆ PLANET ŽIVOTA»

 

Udruženje građanaVLAŠIĆ PLANET ŽIVOTA” iz Travnika je osnovano 21.03.2006.g.( na prvi dan proljeća) u cilju razvijanja ekološke svijesti i ekološkog ponašanja građana, te unapređenju turizma u BiH prevashodno na području općine Travnik i SBK/KSB.

 

CILJEVI UDRUŽENJA (KRATKI OSVRT)

Ciljevi udruženja u kraćim crtama su: očuvanje i unapređenje životnog okoliša, okolinskog upravljanja, održivog društveno-ekonomskog razvoja, svijesti o zaštiti čovjekove okoline,  kulturno-historijskog i tradicionalnog naslijeđa kao dijela okoliša, promocija i razvoj održivog turizma, kvaliteta kulture življenja, te demokratije i demokratskog društva.

 

CILJEVI UDRUŽENJA:

 • Postaviti kvalitet čovjeka i kvalitet okoliša tj. čovjekove okoline u prvi plan.
 • Zaštita životne okoline; zraka, tla, planina, pećina, šuma, zelenila i bilja općenito, svih rijeka i voda na području SBK-a, sa posebnim akcentom na planinu Vlašić.
 • Očuvanje biološke raznolikosti i prirodnih uvjeta za život i zdravlje ljudi, životinja, ptica i bilja.
 • Pronalaženje, čuvanje i korištenje prirodnih resursa u SBK.
 • Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita kvaliteta življenja urbane sredine grada Travnika, njegovog identiteta kao i drugih gradova u SBK-u, te ruralnih područja (sela, izletišta, zaštićena područja…).
 • Promocija  i očuvanje naslijeđenih prirodnih bogatstava i okoliša: kulturno historijskih vrijednosti i tradicija kao temeljne vrijednosti društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.
 • Stvaranje dugoročnije i razvojne ekonomske mogućnosti mladima da iskoriste puni potencijal u okruženju koje im pruža mogućnost za perspektivu i izbor za život i rad.
 • Obogaćivanje  i promovisanje  već postojećih turističkih potencijala i njihova valorizacija.
 • Promovisanje  održivog turizma na domaćem i međunarodnom planu.
 • Animiranje i afirmacija  lijepih tradicionalnih zanata i rukotvorina (njegovanje baštine).
 • Edukovanje i suradnja sa naučnim, vaspitno-obrazovnim, kulturnim institucijama, organizacijama i društvima u cilju jačanja uloge civilnog društva.
 •  Motiviranje i podrška lokalnoj inicijativi u sektoru okoliša…( npr. eko i recikling edukacija… odnosi se na tretman otpada: izbjegavanje, smanjivanje, spaljivanje, odlaganje…). 
 • Poticanje na razvijanje zdravog stila života sa fokusom na mlađe populacije.
 • Poštivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda, materijalne i duhovne izgradnje svakog pojedinca uz naglašavanje etičkih i kulturnih vrijednosti, demokracije, ravnopravnosti spolova.

 

Ciljevi mogu biti postignuti aktivnostima koje se definišu i usklađuju kroz jednogodišnji plan.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA:

Ciljevi udruženja ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti:

 • Informirati javnost putem internet portala udruženja i društvenim mrežama medije o aktivnostima udruženja.
 • Izraditi programe rada i aktivnost na godišnjim nivoima.
 • Izraditi bazu podataka članova, prijatelja, te pravnih lica i institucija koje podržavaju rad udruženja.
 • Stvarati partnerske odnose sa javnim sektorom, prevashodno sa općinom Travnik i SBK/KSB, te partnerske odnose sa privatnim sektorom i sveukupnim civilnim društvom
 • Izrađivati odgojno-obrazovne projekte u kojima se mladi direkto uključuju u problematiku osvješćivanja za održivi razvoj i stanje okoliša, te projekte od značaja za razvoj održivog turizma.
 • Zajedničkim projektima sa susjednim državama razvijati svijest o snošljivosti i dobrosusjedskim odnosima, te razvijati svijest da okoliš ne priznaje granice.
 • Lobirati predstavnike vlasti na državnom, kantonalnom i općinskim nivoima kako bio osigurali da se naš glas za zaštitu i prava čuje i uvaži.
 • Predlagati zastupnike zaštite i prava okoline za sudjelovanje u radu savjetodavnih odbora vlasti.
 • Kampanjama nastojati utjecati na ekološku svijest i ponašanja, te značaj održivog turizma za društvenu zajednicu. 

 

U cilju podizanja ekološke svijesti članova Udruženja i građana, a u skladu sa ciljevima udruženja, projekti i aktivnosti bi sačinjavali:

 

 • Organiziranje akcije čišćenja.
 • Organiziranje akcija pošumljavanja.
 • Promocije u skladu sa  ciljevima udruženja.
 • Organizirati informativne štandove i distribuirati propagandne materijale (letke, brošure, knjige i dr.).
 • Izrada turističko propagandnog materijala općine Travnik i promociju istih.
 • Promocija knjiga i časopisa, biltena, brošura, letaka i dr., kao i sve druge promotivne materijale posebno kroz digitalni marketing iz područja djelatnosti Udruženja.
 • Organiziranje javnih priredbi, predavanja, tribina, seminara, tečajeva, koncerata, projekcija filmova i video materijala.
 • Organizovanje prezentacija proizvoda proizvedenih na tradicionalni način (med,mliječni i mesnih prozvodi, proizvodjači i prerađivači voća i povrća. proizvođaći zdrave hrane…) i radicionalnih zanata i rukotvorina (suveniri, odjevni i drugi upotrebni predmeti izrađeni od eko materijala…).
 • Organiziranje izložbi umjetničke fotografije, likovnih kolonija, večeri poezije, pozorišnih predstava, folklora.
 • Obilazak kulturno-historijskih spomenika, muzeja, nacionalnih parkova.
 • Organiziranje sportskih takmičenja: skijanje, snowboard, sankanje, penjanje po prirodnim i vještačkim stijenama, paraglajdere, brdsko trčanje, vožnja biciklom, košarka fudbal, šahovski turniri.
 • Sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruženja.
 • Sarađivati sa drugim lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim organizacijama koje se bave ekologijom, zaštitom životne okoline i sličnim temama (izviđači, planinarska društva, gorska služba, kinološka udruženja, ribolovci, golubari….).
 • Radi ostvarivanja saradnje sa institucijama, preduzećima, društvima ili pojedincima, Udruženje „VLAŠIĆ PLANET ŽIVOTA“, na osnovu pozitivnih propisa sačinjava odgovarajuće sporazume.
 • Saradnja sa zainteresiranim institucijama, društvima ili pojedincima iz zemlje ili inostranstva odvija se isključivo u skladu sa svrhom, ciljevima i zadacima Udruženja, pozitivnim propisima i Ustavom Bosne i Hercegovine.

 

Implementacijom projektinih aktivnosti postići će se organizovan, edukativan, funkcionalan sistem informacija koje će biti dostupne građanima, a služit će razvoju svijesti i interesu o očuvanju prirode i prirodnih bogatstava, te promociji i razvoju održivog turizma…